Nowości:

Rehabilitacja dzieci z autyzmem

Rehabilitacja dzieci z autyzmem

Jak rehabilitować dzieci z autyzmem?

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które jest rezultatem zaburzenia neurologicznego. Objawów autyzmu jest bardzo wiele, do najczęstszych zaliczamy takie objawy, w których dziecko chce być samo, unika kontaktu wzrokowego, jest raczej spętane ruchowo, nie lubi zmian, ma swoje rytuały, od których nie ma odstępstwa, jest nadwrażliwe na dotyk i dźwięk.

Rehabilitacja dzieci z autyzmem polega przede wszystkim na przygotowaniu rodziców do pracy z dzieckiem poprzez wyjaśnienie im zachowań dziecka, poszerzenie kontaktu z dzieckiem przede wszystkim przez kontakt fizyczny oraz stymulowaniu dziecka do kontaktów społecznych. Objawy autyzmu można próbować zniwelować poprzez leczenie farmakologiczne lub terapię. Na dzieci z autyzmem można wpływać poprzez terapię wpływającą na procesy komunikacyjne oraz społeczne.
Bardzo ważną rzeczą w rehabilitacji dzieci z autyzmem jest to, aby odbywała się ona w odpowiednich warunkach pozbawionych nadmiaru wszelakich bodźców węchowych, dźwiękowych oraz słuchowych i dotykowych.