Nowości:

Regulacja fosforanów w osoczu

Regulacja fosforanów w osoczu

Stężenie fosforanów nieorganicznych AV osoczu i płynie pozakomórkowym jest względnie zmienne i zależy od dopływu tych związków z jelita i kości oraz ich re-

sorpcji w kanalikach nerkowych. U dorosłego człowieka norma nieorganicznych fosforanów w osoczu wynosi 0,97-1,45 mmol/1 (3-4,5 m%), u dzieci 1,29-1,94 mmol/1 (4,0-6,0 mg%). Fosfor stanowi ok. 1,2% masy ciała i 80% tej ilości znajduje się w kościach. W osoczu fosfor występuje w postaci fosforanów nieorganicznych, fosfolipidów i estrów fosforowych (25). Związki fosforowe biorą udział w przemianach energetycznych, wchodzą w skład organicznych połączeń fosforowych i biorą udział w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej w układzie buforowym. Nerki są głównym narządem regulującym stężenie fosforanów w ustroju. 90% fosforanów ma postać przesączalną, a ich resorpcja w kanalikach nerkowych wynosi 85% ilości filtrowanej. Przy zmniejszeniu stężenia fosforanów we krwi poniżej normy w moczu praktycznie te związki nie pojawiają się.