Nowości:

Hoehler

Hoehler

Hoehler

 

Hoehler i wsp. słusznie zwracają uwagę na to, że ponieważ manipulacje wiążą się z powstaniem manualnej interakcji między lekarzem a pacjentem, terapeutyczny skutek zabiegu może ograniczać się jedynie do silnego placebo (porównaj średniowieczną wiarę w efekty typu uzdrowicielskiego płynące z dotykania itp. i współczesne kontakty z bioenergoterapeutami, z naukowego punktu widzenia oznaczające zacofanie i obskurantyzm).

Doran i Newell stwierdzili, że manipulacje nie przewyższają pod względem terapeutycznym innych sposobów leczenia. Hoehler i wsp. podjęli badania polegające na tym, że: 1) zastosowano manipulacje typu placebo oraz 2) pacjenci do manipulacji byli starannie dobierani przez wykwalifikowanego chiropraktyka. We wcześniejszej pracy Buergera wykazano, że: 1) chorzy nie wiedzący o tym, że podlegają manipulacjom, nie odróżniają tego rodzaju leczenia od zwykłego masażu, oraz 2) doświadczeni chiropraktycy potrafią skutecznie dobierać pacjentów, u których manipulacje przyniosą poprawę.