Nowości:

Gruźlica płuc jamista

Gruźlica płuc jamista

Gruźlica płuc jamista

 

Gruźlica płuc jamista. W górnej części płuca jamy gruźlicze (a), między nimi rozpadające się ogniska martwicy serowatej (b), w środku przekrój oskrzela (c).

Miernikiem aktualnego stanu uczulenia ustroju w stosunku do prątków gruźlicy jest odczyn tuberkulinowy. Dodatni odczyn tuberkulinowy świadczy o uczuleniu, czyli o tym, że ustrój zetknął się już z prątkami i przeszedł gruźlicę pierwotną, czego pozostałością jest zespół pierwotny. Świadczy również o gotowości do obrony przed wtórnym zakażeniem. Odczyn tuberkulinowy ujemny występuje zwykle u dzieci, które jeszcze nie zetknęły się z prątkami. Dzieci takie szczepimy nie- zjadliwym szczepem gruźlicy – BCG, aby wytworzyć w nich stan uczulenia zabezpieczający w pewnym stopniu przed zakażeniem.