Nowości:

Gibson

Gibson

Gibson

 

Gibson i wsp. poddali szczegółowej analizie grupę młodocianych z objawami bólów krzyża na tle uszkodzenia krążka międzykręgowego, potwierdzonego mielograficznie. U 14 chorych przyczyną była choroba krążka, u 10 zaś zmiany były wielopoziomowe. W grupie 20 młodocianych bez objawów bólów krzyża u 4 MRJ wykazał zaburzenia w obrębie krążka, a tylko u jednego zmiany wielopoziomowe. Spostrzeżenie to dowodzi, że skłonność do tyłoprzemieszczenia krążka stanowi preegzystujące zaburzenie krążka, raczej o charakterze biomechanicznym niż strukturalnym.

Badacze ci w 1987 r. poddawali badaniom krewnych pacjentów z chorobą krążka międzykręgowego w celu ustalenia rodzinnego występowania choroby. Na korzyść teorii zaburzeń biochemicznych przemawia to, że u chorych z kręgozmykiem krążek międzykręgowy na poziomie przesunięcia może być prawidłowy w obrazie MRJ, podczas gdy tyłoprzemieszczeniu jądra miażdżystego zawsze towarzyszą zmiany biochemiczne.