Nowości:

ERYTROCYTOZA PIERWOTNA

ERYTROCYTOZA PIERWOTNA

ERYTROCYTOZA PIERWOTNA

 

Erytrocytoza pierwotna (czerwienica, choroba Vagueza) jest to zaburzenie czynności szpiku kostnego, polegające na patologicznym wzmożeniu produkcji krwinek czerwonych.

Liczba krwinek czerwonych w 1 mm3 może w czerwienicy wzrosnąć nawet do 10 000 000, przy czym krwinki te posiadają wzmożoną oporność osmotyczną. Wskutek tego wzrasta znacznie gęstość krwi i jej lepkość, co wzmaga opory przy jej krążeniu i powoduje wzrost ciśnienia krwi. Wywołuje to wzmożoną pracę serca, jego przerost, a w konsekwencji często niedomogę. Poza tym z powodu dużej lepkości i gęstości krwi często dochodzi do powstawania zakrzepów w żyłach, zwłaszcza kończyn dolnych. Czerwienica jest chorobą rzadką, do niedawna nieuleczalną, obecnie leczoną z dość dobrym skutkiem.