Nowości:

Działanie wstrzyknięć u chorych na ból krzyża

Działanie wstrzyknięć u chorych na ból krzyża

Działanie wstrzyknięć u chorych na ból krzyża

 

Wstrzyknięcia nadtwardówkowe działają w zależności od objętości podanego środka oraz tego, czy ma on działanie przeciwbólowe czy przeciwzapalne. Swego czasu istniał zwyczaj wstrzykiwania dużej ilości – często 100 ml lub więcej

– roztworu przeciwbólowego przez rozwór krzyżowy (hiatus sacralis). Wstrzyknięcia takie przemieszczały worek oponowy, przez co dochodziło do odbarczenia uciśniętych korzeni oraz rozrywania istniejących zrostów korzeni z otoczeniem. Później zauważono, że okres zniesienia bólu znacznie przekraczał czas działania leku znieczulającego. Zaobserwowano także, że wstrzyknięcie dużych objętości tylko roztworu fizjologicznego NaCl przejściowo znosi ból w rwie kulszowej, spowodowanej tyłoprzemieszczeniem jądra miażdżystego. W wyniku tego stwierdzono, że działanie wywiera zarówno środek znieczulający, jak też objętość podanego płynu, a także, że wstrzyknięcie dużych objętości samego roztworu fizjologicznego NaCl ma czasowe działanie znieczulające.