Nowości:

Człowiek zaraża się przez połknięcie jaj

Człowiek zaraża się przez połknięcie jaj

Człowiek zaraża się przez połknięcie jaj

 

Człowiek zaraża się przez połknięcie jaj inwazyjnych z pokarmem zanieczysz-czonym ziemią najczęściej inwazja dotyczy dzieci, tzw. geofilów. W jelicie cienkim larwy wylęgają się po wyschnięciu jednego z czopów biegunowych, w ciągu 2-24 h przedostają się do jelita grubego, gdzie odbywają linienie i osiągają postać dojrzałą po upływie miesiąca od chwili zarażenia (ryc. 4.81). Zagłębione przednim końcem ciała pod błoną śluzową jelita pasożyty karmią się prawdopodobnie krwią i żyją przez kilka lat.

Chorobotwórczość. Włosogłówczyca, trichurioza (trichuriosis), może przebiegać skąpoobjawowo, gdy intensywność inwazji jest mała (nacieki komórkowe i wy-broczyny krwotoczne w miejscu wnikana pasożyta do błony śluzowej). W inwazji dużej intensywności pojawiają się objawy kliniczne, takie jak: bóle brzucha, bolesne parcie na stolec, wzdęcia, nudności, uporczywa biegunka, niedokrwistość niedobarwliwa w inwazji przewlekłej – utrata łaknienia, naprzemienne biegunki z zapar- ciami, niedożywienie, zahamowanie rozwoju fizycznego. W badaniu przedmiotowym (endoskopia) obraz jest podobny do wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Niekiedy przebieg zarażenia jest bezobjawowy.