Nowości:

Ciało helmintów

Ciało helmintów

Ciało helmintów

 

Ciało helmintów pokryte jest worem powłokowo-mięśniowym, składającym się z grubej warstwy oskórkowej i mięśni. Oskórek odgrywa zasadniczą rolę w pobieraniu pokarmu (także tlenu), wydalaniu produktów przemiany materii, wydzielaniu substancji litycznych i mukopolisacharydów, chroniących ciało pasożyta przed działaniem enzymów trawiennych żywiciela oraz odbieraniu bodźców ze środowiska. Oskórek może być gładki (tasiemce, nicienie), pokryty mikrokosmkami (tasiemce), kolcami, łuskami (przywry) lub poprzecznie prążkowany (nicienie). Może on tworzyć płytki tnące w torebce gębowej lub torebki kopulacyjne u samców (An- cylostomci), a także skrzydełka wzdłuż boków ciała (Enterobius). Oskórek wyściela również przewód pokarmowy (torebkę ustną, gardziel, jelito proste) oraz pochwę. Mięśnie są okrężne, podłużne i skośne (przywry), okrężne i podłużne (tasiemce) lub tylko podłużne (nicienie). Wnętrze wora powłokowo-mięśniowego wypełnia tkanka łączna (przywry, tasiemce) lub płyn surowiczy pod dość znacznym ciśnieniem (nicienie), odgrywający rolę szkieletu hydrostatycznego. Występują w nim ciałka wapienne, nadające barwę białawą i zobojętniające soki trawienne żywiciela (tasiemce), a ponadto w pierwotnej jamie ciała znajdują się narządy wewnętrzne helminta (ryc. 4.1, 4.2).

Układ nerwowy helmintów składa się z obrączki nerwowej okołoprzełykowej (zwój nad- i podprzełykowy) lub okołogardzielowej (zwój nad- i podgardzielowy), od których odchodzą trzy pary nerwów krótkich do przodu i długich do tyłu, połączonych spoidłami poprzecznymi (przywry ryc. 4.3). Ze zwojów w skoleksie odchodzą od 2 do 12 pni nerwowych, które biegną po bokach ciała oraz po stronie brzusznej i grzbietowej, połączone w każdym proglotydzie spoidłem pierścieniowa- tym (tasiemce) z obrączki okołogardzielowej (zwój nad- i podgardzielowy) odchodzą dwa pnie nerwowe ruchowe i dwa pnie czuciowe (nicienie ryc. 4.5). Narządy zmysłów występują w postaci brodawek czuciowych w okolicy wargowej, brodawek płciowych, amfidiów i fasmidiów (nicienie). Amfidia, leżące po bokach przedniej części ciała w zagłębieniach oskórka, są chemoreceptorami fasmidia, znajdujące się po bokach ogona drobne otworki, pełnią funkcje czuciowe i wydzielnicze.