Nowości:

 • Bąblowica

  Bąblowica

  Bąblowica   Protoskoleksy zjedzone przez psa lub innego żywiciela ostatecznego wynico- wują się w jelicie cienkim i przytwierdzają do błony śluzowej przyssawkami oraz hakami. Inwazja jest często mnoga, co wiąże się z dużą liczbą protoskoleksów w płynie bąblowca płodnego. Mimo niewielkich rozmiarów ciała forma ostateczna tasiemca jednojamowego rośnie dość wolno – okres dojrzewania oblicza się […]

 • Działanie wstrzyknięć u chorych na ból krzyża

  Działanie wstrzyknięć u chorych na ból krzyża

  Działanie wstrzyknięć u chorych na ból krzyża   Wstrzyknięcia nadtwardówkowe działają w zależności od objętości podanego środka oraz tego, czy ma on działanie przeciwbólowe czy przeciwzapalne. Swego czasu istniał zwyczaj wstrzykiwania dużej ilości – często 100 ml lub więcej – roztworu przeciwbólowego przez rozwór krzyżowy (hiatus sacralis). Wstrzyknięcia takie przemieszczały worek oponowy, przez co dochodziło […]

 • DUR BRZUSZNY

  DUR BRZUSZNY

  DUR BRZUSZNY   Dur brzuszny (typhus abdominalis) jest chorobą zakaźną, wywołaną przez pałeczkę duru brzusznego (Salmonella typhi). Główne objawy są spowodowane swoistymi zmianami anatomopato- logicznymi jelit. Dotyczą one przede wszystkim końcowej części jelita biodrowego. W pierwszym i drugim tygodniu choroby występuje w kępkach Peyera zapalenie włóknikowe. Pojawia się w nich naciek, złożony przede wszystkim z […]

 • Do rozwoju rozedmy mogą przyczyniać się

  Do rozwoju rozedmy mogą przyczyniać się

  Do rozwoju rozedmy mogą przyczyniać się   Niekiedy podłożem rozedmy może być skłonność konstytucjonalna – słaby rozwój elementów sprężystych tkanki płucnej. Wówczas nawet nieznaczne, a długotrwałe trudności w oddychaniu mogą spowodować rozedmę. Pewną postacią rozedmy jest rozedma starcza – następstwo zużycia elementów sprężystych płuca i zastąpienia ich przez tkankę włóknistą. Do rozwoju rozedmy mogą przyczyniać […]

 • Czyny tuberkulinowe

  Czyny tuberkulinowe

  Czyny tuberkulinowe   Ogniska kostne przystawowe (w kłykciach kości udowej, piszczelowej i w rzepce) dają objawy kliniczne i laboratoryjne typowe dla gruźlicy kości (bóle tępe, nasilające się w nocy i po ruchach). Postać martwicza zaczyna się od ognisk kostnych i prowadzi szybko do niszczenia końców stawowych, zniekształceń (koślawość, szpotawość, nadwichnięcie, skrócenie jednocześnie z przykurczem w […]

 • Czynniki toksyczne

  Czynniki toksyczne

  Czynniki toksyczne   Czynniki toksyczne. Do powstania miażdżycy przyczynia się szereg zatruć, zwłaszcza przewlekłych, np. ołowiem, alkoholem, dymem tytoniowym, toksynami bakteryjnymi (np. w kile) i inne. Szczególnie niebezpieczne jest zatrucie ołowiem, które tak często prowadzi do miażdżycy, że np. u zecerów lub robotników fabryk akumulatorów miażdżyca jest chorobą zawodową. Poza tym miażdżyca powstaje bardzo często […]

 • Człowiek zaraża się przez połknięcie jaj

  Człowiek zaraża się przez połknięcie jaj

  Człowiek zaraża się przez połknięcie jaj   Człowiek zaraża się przez połknięcie jaj inwazyjnych z pokarmem zanieczysz-czonym ziemią najczęściej inwazja dotyczy dzieci, tzw. geofilów. W jelicie cienkim larwy wylęgają się po wyschnięciu jednego z czopów biegunowych, w ciągu 2-24 h przedostają się do jelita grubego, gdzie odbywają linienie i osiągają postać dojrzałą po upływie miesiąca […]

 • CZĘSTOSKURCZ

  CZĘSTOSKURCZ

  CZĘSTOSKURCZ   Częstoskurcz (lachycardia) jest to zwiększenie liczby skurczów w ciągu minuty. Częstoskurcz fizjologiczny występuje pod wpływem silnych bodźców fizycznych i psychicznych (wysiłek fizycz- ny, przestrach) i ma charakter wyrównawczy. Do częstoskurczu patologicznego dochodzi w sympatykotonii, nadczynności tarczycy, gorączce, chorobach zakaźnych, zatruciach (np. atropiną), zapaleniach i zwyrodnieniach mięśnia sercowego. Ciężką postacią częstoskurczu jest tzw. trzepotanie […]

 • CZERWONKA

  CZERWONKA

  CZERWONKA   Odróżniamy 2 różne pod względem etiologicznym postacie czerwonki: czerwonkę amebową, występującą w krajach tropikalnych, i czerwonkę bakteryjną, wywołaną przez bakterię z grupy Shigella. W przebiegu czerwonki (dysenteria) występuje rozlane zapalenie zestrupiające jelita grubego. Początkowo pojawia się obrzmienie błony śluzowej z wysiękiem włóknikowym. Z kolei następuje zestrupienie, a po oderwaniu się strupów wytwarzają się […]

 • Cykl rozwojowy H. heterophyes

  Cykl rozwojowy H. heterophyes

  Cykl rozwojowy H. heterophyes   Jaja są wielkości 30 x 16 pm, podobne do jaj przywr z rodzajów Clonorchis lub Opisthorchis. Różnica polega na bardziej zaokrąglonych biegunach, braku zgrubienia skorupki poniżej wieczka, a także słabiej wykształconym guziczku na biegunie tylnym, tj. przeciwległym do bieguna z wieczkiem. Cykl rozwojowy H. heterophyes przebiega podobnie jak cykl Opisthorchis […]

 • Ćwiczenia w odciążeniu

  Ćwiczenia w odciążeniu

  Ćwiczenia w odciążeniu   Ćwiczenia w odciążeniu. Polegają na wykonywaniu ruchów kończyn z wyłączeniem ciężaru kończyny, a więc na taśmach, podwieszkach, w wodzie, wykorzystując właściwości wahadłowe kończyn, wyłączając siłę ciężkości itp. Celem tych ćwiczeń jest jak najszybsze umożliwienie choremu wykonywania czynnych ruchów w pełnym zakresie mimo osłabienia siły mięśniowej. Z chwilą uzyskania przez mięśnie siły […]

 • Ćwiczenia postawy i ćwiczenia mięśni u chorych

  Ćwiczenia postawy i ćwiczenia mięśni u chorych

  Ćwiczenia postawy i ćwiczenia mięśni u chorych   Nauka prawidłowej postawy ciała i ćwiczenia mięśni stanowią podstawę leczenia chorych z uszkodzeniami krążka międzykręgowego. Trzeba przyznać, że rzadko możliwe staje się zapewnienie jakiegoś długotrwałego systemu treningu postawy i stosowanych ćwiczeń, mimo że jest to tak pożyteczne. Dzieje się tak po prostu z powodu zbyt wielkiej liczby […]

 • Ciało helmintów

  Ciało helmintów

  Ciało helmintów   Ciało helmintów pokryte jest worem powłokowo-mięśniowym, składającym się z grubej warstwy oskórkowej i mięśni. Oskórek odgrywa zasadniczą rolę w pobieraniu pokarmu (także tlenu), wydalaniu produktów przemiany materii, wydzielaniu substancji litycznych i mukopolisacharydów, chroniących ciało pasożyta przed działaniem enzymów trawiennych żywiciela oraz odbieraniu bodźców ze środowiska. Oskórek może być gładki (tasiemce, nicienie), pokryty […]

 • Gruźlica płuc jamista

  Gruźlica płuc jamista

  Gruźlica płuc jamista   Gruźlica płuc jamista. W górnej części płuca jamy gruźlicze (a), między nimi rozpadające się ogniska martwicy serowatej (b), w środku przekrój oskrzela (c). Miernikiem aktualnego stanu uczulenia ustroju w stosunku do prątków gruźlicy jest odczyn tuberkulinowy. Dodatni odczyn tuberkulinowy świadczy o uczuleniu, czyli o tym, że ustrój zetknął się już z […]

 • Gruźlica jelit

  Gruźlica jelit

  Gruźlica jelit   Dur brzuszny. Po stronie lewej widoczne obrzmienie zapalne kępek Peyera i grudek samotnych. Po środku początek tworzenia się owrzodzeń. Po stronie prawej późny okres tworzenia się owrzodzeń. W obrębie jednego z owrzodzeń przebicie ściany jelita. Gruźlica jelit (luberculosis intestinoium) powstaje jalco pierwotna gruźlica jelit przy zakażeniu pokarmowym, np. mlekiem chorych krów, lub […]

 • Głównymi objawami mocznicy są

  Głównymi objawami mocznicy są

  Głównymi objawami mocznicy są   Dalszym następstwem azocicy i zatrucia jadami jelitowymi jest wtórny, toksyczny rozpad białek ustroju, szczególnie mięśni (chudnięcie), co oczywiście jeszcze bardziej potęguje zatrucie ustroju. Gromadzące się w ustroju substancje mają charakter kwaśny – powstaje narastająca kwasica, do czego przyczynia się jeszcze utrata przez nerki ich właściwości neutralizowania kwasów wytworzonym amoniakiem. Do […]

 • Gibson

  Gibson

  Gibson   Gibson i wsp. poddali szczegółowej analizie grupę młodocianych z objawami bólów krzyża na tle uszkodzenia krążka międzykręgowego, potwierdzonego mielograficznie. U 14 chorych przyczyną była choroba krążka, u 10 zaś zmiany były wielopoziomowe. W grupie 20 młodocianych bez objawów bólów krzyża u 4 MRJ wykazał zaburzenia w obrębie krążka, a tylko u jednego zmiany […]

 • Faza humoralna

  Faza humoralna

  Faza humoralna   Faza humoralna wydzielania soku żołądkowego rozpoczyna się z chwilą, gdy pokarm dostaje się do żołądka. Zapoczątkowane przez fazę nerwową trawienie powoduje powstawanie bliżej nieokreślonych ciał, które wchłaniają się w początkowym odcinku jelita cienkiego i pobudzają wydzielanie soku żołądkowego. Trawienie mechaniczne w żołądku polega na zgniataniu, rozdrabnianiu i mieszaniu treści pokarmowej. Żołądek wykonuje […]

 • ERYTROCYTOZA PIERWOTNA

  ERYTROCYTOZA PIERWOTNA

  ERYTROCYTOZA PIERWOTNA   Erytrocytoza pierwotna (czerwienica, choroba Vagueza) jest to zaburzenie czynności szpiku kostnego, polegające na patologicznym wzmożeniu produkcji krwinek czerwonych. Liczba krwinek czerwonych w 1 mm3 może w czerwienicy wzrosnąć nawet do 10 000 000, przy czym krwinki te posiadają wzmożoną oporność osmotyczną. Wskutek tego wzrasta znacznie gęstość krwi i jej lepkość, co wzmaga […]

 • Hoehler

  Hoehler

  Hoehler   Hoehler i wsp. słusznie zwracają uwagę na to, że ponieważ manipulacje wiążą się z powstaniem manualnej interakcji między lekarzem a pacjentem, terapeutyczny skutek zabiegu może ograniczać się jedynie do silnego placebo (porównaj średniowieczną wiarę w efekty typu uzdrowicielskiego płynące z dotykania itp. i współczesne kontakty z bioenergoterapeutami, z naukowego punktu widzenia oznaczające zacofanie […]